Barod am y freuddwyd Roc a Rôl?
Erioed wedi meddwl am gyflwyno rhaglen radio? Dyma gyfle unigryw i chi greu a darlledu rhaglenni radio ar y we drwy fod yn rhan o gymuned Cymru FM.
Gorsaf radio sydd yn darlledu ar y we yw Cymru FM. Mae’n rhoi llwyfan a llais i unrhyw un sydd â diddordeb ym myd radio, cerddoriaeth a phopeth Cymreig i greu a chyflwyno rhaglenni.
Oes gyda chi syniad am raglen? Awydd darlledu o ddigwyddiad yn eich ardal chi? Eisiau cyflwyno’ch ysgol neu’ch Coleg i’r byd efallai?
Cysylltwch â Cymru FM am wybodaeth bellach neu am gyngor ar sut i greu a chyfrannu deunydd radio.

YouTube

    GWRANDO ETO

    NEWYDDION