Category Archive for "Cyffredinol"

Criw Cynllun Sabothol Cenedlaethol yn darlledu rhaglen radio yn fyw ar Cymru FM

Yr wythnos hon, mae criw o gynorthwywyr dosbarth sy’n dilyn un o gyrsiau iaith y Ganolfan yn y de-orllewin wedi cael profiad unigryw o baratoi a darlledu rhaglen radio yn fyw ar Cymru FM. Mae’r criw ar fin cwblhau’r cwrs…

Read More

Radio Beca yn fyw ar Cymru FM

DYDD SADWRN, 28 MAWRTH, 2015 – DYDD DARLLEDU RADIO BECA 9.00 o’r gloch – Ganol Dydd: BROWLAN ’DA BECA Ganol Dydd – 1.00 o’r gloch: Y WELSH WHISPERER 1.00 – 2.00 o’r gloch: MISTER JENKINS 2.00 – 3.00 o’r gloch:…

Read More

Cymru FM Yn Darlledu’n Fyw o Fabolgampau Ysgol Y Dderwen Caerfyrddin

Dydd Mercher y 25ain o Fehefin mi fydd y cyflwynydd Marc Griffiths yn darlledu o ddiwrnod mabolgampau Ysgol y Dderwen yng Nghaerfyrddin. O 9:30 y bore bydd modd i chi glywed yr holl gystadlu yn fyw o’r Ysgol! Ras Sach,…

Read More

App Cymru FM yn Bwrw’r Nodyn.

Yn dilyn lansio app Cymru FM yr wythnos ddiwethaf, mae dros 200 o ddefnyddwyr wedi mynd ati i lawrlwytho’r app. Cafwyd yr app ei ddatblygu i gyd-fynd â gwefan Cymru FM a lansiwyd ar faes Eisteddfod yr Urdd yn y Bala…

Read More