Criw Cynllun Sabothol Cenedlaethol yn darlledu rhaglen radio yn fyw ar Cymru FM

September 11, 2015

Yr wythnos hon, mae criw o gynorthwywyr dosbarth sy’n dilyn un o gyrsiau iaith y Ganolfan yn y de-orllewin wedi cael profiad unigryw o baratoi a darlledu rhaglen radio yn fyw ar Cymru FM. Mae’r criw ar fin cwblhau’r cwrs rhan-amser, ac un o’r tasgau olaf a osodwyd iddynt oedd i gydweithio fel grwp er mwyn paratoi cynnwys ar gyfer rhaglen radio arbennig hanner awr o hyd a fyddai’n cael ei darlledu ar Cymru FM. Darlledwyd y rhaglen ar wefan Cymru FM ddydd Mercher 9 Medi 2015.

www.canolfanpeniarth.org