Radio Beca yn fyw ar Cymru FM

March 19, 2015

DYDD SADWRN, 28 MAWRTH, 2015 –

DYDD DARLLEDU RADIO BECA
9.00 o’r gloch – Ganol Dydd: BROWLAN ’DA BECA
Ganol Dydd – 1.00 o’r gloch: Y WELSH WHISPERER
1.00 – 2.00 o’r gloch: MISTER JENKINS
2.00 – 3.00 o’r gloch: GEMAU MAWR (A DIM CWEIT MOR FAWR) Y TAIR SIR

Yn gwe-ddarlledu’n FYW o Gastell Newy’ – diolch i garedigrwydd Hywel Glyn a chwmni cyfrifiaduron BCCIT
ac â chefnogaeth Marc Griffiths, STIWDIOBOX a CHYMRU FM

Bydd modd gwrando’n fyw ar wefan Radio Beca, Cymru FM ac hefyd cofiwch lawrlwytho App Cymru FM sydd bellach am ddim!