Llwytho

Home » Llwytho

Cyn i chi uwchlwytho rhaglen at Cymru FM mae angen i chi gysylltu post@cymru.fm ac yna cofrestru.

  • Tra’n recordio rhaglenni radio cofiwch sicrhau eich bod yn defnyddio offer sain o safon derbyniol ar gyfer darlledu ar y we. Cewch fwy o gyngor drwy gysylltu â ni post@cymru.fm
  • Cofiwch sicrhau bod y lleoliad yn dawel ac yn addas ar gyfer recordio.
  • Mae’n rhaid i’r rhaglen sydd wedi ei recordio gael ei uwchlwytho mewn fformat MP3 gyda bitrate o 128K.
  • Y Cyflwynwyr sydd yn llwyr gyfrifol am y cynnwys y maent yn eu darlledu ar cymru FM.
  • Mae croeso i gyflwynwyr hyrwyddo eu rhaglenni gymaint ag y bo modd. Gellir gwneud hyn drwy lafar neu drwy ddefnyddio rhwydweithiau cymdeithasol.