Newyddion

Home » Newyddion
Criw Cynllun Sabothol Cenedlaethol yn darlledu rhaglen radio yn fyw ar Cymru FM - Yr wythnos hon, mae criw o gynorthwywyr dosbarth sy’n dilyn un o gyrsiau iaith y Ganolfan yn y de-orllewin wedi cael profiad unigryw o baratoi a darlledu rhaglen radio yn fyw ar Cymru FM. Mae’r criw ar fin cwblhau’r cwrs...
Radio Beca yn fyw ar Cymru FM - DYDD SADWRN, 28 MAWRTH, 2015 – DYDD DARLLEDU RADIO BECA 9.00 o’r gloch – Ganol Dydd: BROWLAN ’DA BECA Ganol Dydd – 1.00 o’r gloch: Y WELSH WHISPERER 1.00 – 2.00 o’r gloch: MISTER JENKINS 2.00 – 3.00 o’r gloch:...
Cymru FM Yn Darlledu’n Fyw o Fabolgampau Ysgol Y Dderwen Caerfyrddin - Dydd Mercher y 25ain o Fehefin mi fydd y cyflwynydd Marc Griffiths yn darlledu o ddiwrnod mabolgampau Ysgol y Dderwen yng Nghaerfyrddin. O 9:30 y bore bydd modd i chi glywed yr holl gystadlu yn fyw o’r Ysgol! Ras Sach,...
App Cymru FM yn Bwrw’r Nodyn. - Yn dilyn lansio app Cymru FM yr wythnos ddiwethaf, mae dros 200 o ddefnyddwyr wedi mynd ati i lawrlwytho’r app. Cafwyd yr app ei ddatblygu i gyd-fynd â gwefan Cymru FM a lansiwyd ar faes Eisteddfod yr Urdd yn y Bala...